FANDOM


Yoda 4
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you? Hmm? No. And well you should not. For my ally is the Force, and a powerful ally it is."
―Yoda, nói với Luke Skywalker

Yoda, giới tính nam thuộc một loài người ngoài hành tinh không xác định, ông là bậc thầy Jedi già và lão luyện nhất trong Hội đồng Jedi. Ông đã sống đến 900 tuổi và huấn luyện cho hầu hết các Jedi. Trong những năm cuối của Nền Cộng hòa, ông trở thành một nhân vật quan trọng trong lịch sử của Thiên hà.

Yoda ngồi trên chiếc ghế của Hội đồng Jedi tối cao.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên