FANDOM


Hoth Scout TCG

Quân trinh thám trên hành tinh Hoth.

Trinh thám là những người có nhiệm vụ khảo sát, thám hiểm địa hình. Công việc này hữu ích cho cá cuộc chiến khi chưa biết rõ địa thế của địch.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên