FANDOM


Người Togruta là một chủng người thông minh đến từ hành tinh Shili. Họ được nhận biết bởi làn da nhiều màu sắc, hai chiếc sừng lớn,những cái Lekku dài trên đầu và sự hiếu chiến của họ.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên