FANDOM


Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know là một cuốn sách của Dorling Kindersley và là một phần của chiến dịch quảng bá Hành trình tới Star Wars: Thần lực thức tỉnh [1]. Cuốn sách 200 chương xuất bản vào 4/11/2015 và cho độc giả biết về những sự thật thú vị về nhiều thứ trong vũ trụ Star Wars như Jedi, chiếc tàu Millennium Falcon


Chú thích


Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên