FANDOM


"If all you do is fight for your own life, then your life is worth nothing!"

―Hera Syndulla
Hera Syndulla là một phụ nữ loài Twi'lek sống vào giai đoạn giữa Chiến tranh Vô tính và Nội chiến Thiên Hà. Sinh ra trong một gia đình có ảnh hưởng trên hành tinh Ryloth, tộc Syndulla. Là con của thủ lĩnh nổi dậy, Cham Syndulla và một phi công. Hera thấy được sự độc tài của Đế Chế và cô quyết định đi khắp Thiên hà để mang lại hy vọng với nhóm nổi dậy riêng của cô. Vững vàng và quyết tâm, cô phải lòng với Kanan Jarrus, một Jedi sống sót sau Sắc Lệnh 66. Dẫn dắt nhóm nổi dậy Spectres trên con tàu  VCX-100 light freighter Hồn Ma, cô là một trong những thành viên chủ chột trong mạng lưới Nổi dậy ngày càng tăng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên