FANDOM


First Jedi Temple TFA

Rey đứng trước tàn tich

"People who knew him best think he went looking for the first Jedi temple."
Han Solo, nói về nơi của Luke Skywalker

Ngôi đền Jedi dầu tiên là một công trình cổ đại được xây dựng và bảo vệ trên hành tinh Ahch-To. Là một trong số các kiến trúc lâu đời nhất và không bị hủy diệt bởi Đế chế. Luke Skywalker tìm đến đây sau khi cháu ông, Ben Solo, về mặt tối

Xuất hiện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên